EnviMap ochrona środowiska, ekspertyzy, opracowania i raporty środowiskowe EnviMap Krzysztof Pyszny

EnviMap ochrona środowiska, ekspertyzy, opracowania i raporty środowiskowe


Strategiczne oceny oddziaływania na krajobraz jakie wykonywane są w ramach projektu EnviMap wyznaczają nowe standardy w zakresie sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko. Dotychczasowy dorobek obejmuje recenzowane publikacje naukowe, afiliowane chociażby przez RDOŚ w Poznaniu, RDOŚ w Szczecinie, czy GDOŚ. Doświadczenie naukowców, zdobyte w praktyce procedowania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko wraz z wiedzą zdobytą w pracy stricte naukowej pozwala na realizację powierzonych zadań w sposób profesjonalny oraz zoptymalizowany finansowo i czasowo. Do tej pory opracowane zostało kilkadziesiąt prognoz oddziaływania na środowisko wraz z pisemnym podsumowaniem i uzasadnieniem dla dokumentów planowania przestrzennego i dokumentów strategicznych.

Opracowania środowiskowe

EnviMap Krzysztof Pyszny
Piątkowska 118 / 31
60-649Poznań
wielkopolskie
504278080