Kraty do ścieków - firma EKOPIL sp. z o.o. EKOPIL sp. z o.o.

Kraty do ścieków - firma EKOPIL sp. z o.o.


Kraty do ścieków sprzedajemy w firmie EKOPIL pośród pozostałych produktów przeznaczonych do zastosowania w oczyszczalniach ścieków. Polecane przez nas rodzaje krat to: zgrzebłowa, koszowa, ręczna, mechaniczna płaska i łukowa. Kraty zgrzebłowe to kraty wstępnie cedzące. Kraty koszowe typu KK mają zastosowanie jako pierwszy stopień mechanicznego wyłapywania, usuwania oraz oczyszczania ze stałych zanieczyszczeń ścieków. Kraty ręczne doprowadzają do wstępnego oczyszczania z zanieczyszczeń stałych. Podobną funkcję spełniają kraty mechanicznie płaskie. Kraty łukowe także można wykorzystywać w podanych powyżej celach, a także do automatyzacji obsługi spływania kratek.

Krata do ścieków

EKOPIL sp. z o.o.
Kamienna 3
64-920Piła
wielkopolskie
+48673517176